چند جمله زیبا

تزریق خون

دختری به بیماری عجیب و سختی دچار شده بود و تنها شانس زنده ماندنش انتقال کمی از خون خانواده اش به او بود. او فقط یک برادر 5 ساله داشت. دکتر بیمارستان با برادر کوچک دختر صحبت کرد. پسرک از دکتر پرسید: آیا در این صورت خواهرم زنده خواهد ماند؟ دکتر جواب داد: بله و پسرک قبول کرد. او را کنار تخت خواهرش خواباندند و لوله های تزریق را به بدنش وصل کردند، پسرک به خواهرش نگاه کرد و لبخندی زد و در حالی که خون از بدنش خارج می شد، به دکتر گفت: آیا من به بهشت می روم؟! پسرک فکر می کرد که قرار است تمام خونش را به خواهرش بدهند!
نویسنده : سید هادی حسینی امین : ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٢ خرداد ،۱۳۸٧
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم