چند جمله زیبا

چند نکته مفید

چنان زندگی کن که وقتی فرزندانت در مورد عدالت،توجه و راستی فکر میکنند به یاد تو بیفتند .

همه لباسهایی را که در طول سه سال گذشته نپوشیده ای به مستمندان ببخش .

شجاع باش و حتی اگر شجاع نیستی به آن تظاهر کن، هیچ کس نمیتواند تفاوتی بین آنها قایل شود  .

شوخی کن و لطیفه بگو اما برای سرگرمی و تفریح،نه برای آزار و اذیت دیگران .

هیچ گاه سالگرد ازدواجت را فراموش نکن .

در حد توان مالی و زمانی خود از یک موسسه خیریه حمایت کن .

به فرزندانت نشان بده که به آنان اعتماد داری .

شریک زندگیت را با دقت انتخاب کن زیرا 90 درصد خوشبختی تو به این تصمیم بستگی دارد .

از بکار بردن عبارتهای طعنه آمیز خودداری کن .

به خلوت فرزندان خود احترام بگذار و قبل از ورود به اتاقشان در بزن .

گوش دادن را بیاموز گاهی اوقات فرصتها بسیار آهسته در میزنند .

هیچ گاه به مقدسات بی حرمتی نکن .

اجازه نده تلفن در لحظات مهم زندگیت خللی ایجاد کند. اگر تلفنی وجود دارد فقط برای آسایش و راحتی توست .

برنده و بازنده خوبی باش .

هنگامی که خستگی و افسردگی را در صورت کسی میبینی هرگز آنرا به زبان نیاور .

در خلوت انتقاد کن .

هیچ گاه تحت تاثیر نخستین برخورد خام نشو .

برای پیروزی در جنگ اصلی، شکست در نبردهای کوچک را مشتاقانه بپذیر .

به قولت پایبند باش .

نویسنده : سید هادی حسینی امین : ۱٢:٤۳ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱٩ اردیبهشت ،۱۳۸٧
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم