چند جمله زیبا

داستان زندگي

گذشته کتابي است که بايد بارها خواند واز ان تجربه اموخت اينده کتابي است که اکنون توسط تو نوشته مي شو دبکوش تا انچه را مي نگاري بعد ازخواندنش لذت ببري..

نویسنده : سید هادی حسینی امین : ۱:۱٥ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٥ فروردین ،۱۳۸٦
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم