چند جمله زیبا

شما از کدام دسته اید ؟

دکتر شریعتی انسان ها را به چهار دسته تقسیم کرده است :

1-آن هایی که وقتی هستند، هستند و وقتی نیستند، نیستند

عمده آدم ها حضورشان مبتنی به فیزیک است. تنها با لمس ابعاد جسمانی آن هاست که قابل فهم می شوند. بنابراین اینان تنها هویت جسمانی دارند.

2-آن هایی که وقتی هستند، نیستند و وقتی نیستند هم نیستند

مردگانی متحرک در جهان. خود فروختگانی که هویتشان را به ازای چیزی فانی وا گذاشته اند. بی شخصیت اند و بی اعتبار. هرگز به چشم نمی آیند. مرده و زنده شان یکی است.

3-آن هایی که وقتی هستند، هستند و وقتی که نیستند هم هستند

آدم هایی معتبر و باشخصیت. کسانی که در بودشان سرشار از حضورند و در نبودشان هم تاثیرشان را می گذارند. کسانی که همواره و برایشان به خاطر ما می مانند. دوستشان داریم و برایشان احترام قائلیم.

4-آن هایی که وقتی هستندف نیستند و وقتی  نیستند، هستند

شگفت انگیز ترین آدم ها. در زمان بودنشان چنان قدرتمند و با شکوه اند که ما نمی توانیم حضورشان را دریابیم. اما وقتی که از پیش ما می روند، نرم نرم و آهسته آهسته درکشان می کنیم. می فهمیم که آنان چه بودند. چه می گفتند و چه می خواستند. ما همیشه عاشق این آدم ها هستیم. هزار حرف داریم برایشان.  اما وقتی در برابرشان قرار می گیریم قفل بر زبانمان می زنند. اختیار از ما سلب می شود. سکوت می کنیم و غرقه در حضور آنان مست می  شویم و درست  زمانی که می روند یادمان می آید که چه حرف هایی داشتیم و نگفتیم. شاید تعداد این ها در زندگی ما به تعداد انگشتان دست هم نرسد.

 

نویسنده : سید هادی حسینی امین : ۱٠:٠٩ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٥ شهریور ،۱۳۸۸
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم

درسی از طبیعت

انسان نرم و لطیف زاده می شود
و به هنگام مرگ خشک و سخت می شود.
گیاهان هنگامی که سر از خاک بیرون می آورند نرم و انعطاف پذیرند.
و به هنگام مرگ خشک و شکننده.
پس هر که سخت و خشک است
مرگش نزدیک شده
و هر که نرم و انعطاف پذیر
سرشار از زندگی است.
سخت و خشک می شکند.
نرم و انعطاف پذیر باقی می ماند.


«لائوتزو»

 

نویسنده : سید هادی حسینی امین : ٢:٤٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٥ شهریور ،۱۳۸۸
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم

بهترین شمشیرزن کیست؟

جنگجویی از استادش پرسید: «بهترین شمشیرزن کیست؟»

استادش پاسخ داد: «به دشت کنار صومعه برو. سنگی آنجاست. به آن سنگ توهین کن.»

شاگرد گفت: «اما چرا باید این کار را بکنم؟ سنگ پاسخ نمی دهد.»

استاد گفت: «خوب با شمشیرت به آن حمله کن.»

شاگرد پاسخ داد: «این کار را هم نمی کنم. شمشیرم می شکند و اگر با دست هایم به آن حمله کنم، انگشتانم زخمی می شوند و هیچ اثری روی سنگ نمی گذارد. من این را نپرسیدم. پرسیدم بهترین شمشیرزن کیست؟»

استاد پاسخ داد: «بهترین شمشیرزن، به آن سنگ می ماند، بی آنکه شمشیرش را از غلاف بیرون بکشد، نشان می دهد که هیچ کس نمی تواند بر او غلبه کند.»

"پائولو کوئلیو"

نویسنده : سید هادی حسینی امین : ۱:٠٢ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٩ شهریور ،۱۳۸۸
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم