چند جمله زیبا

 

وقتي كه مست مي شوي ز خواندن كلاغ
با نغمه هاي چلچله ، جادو نمي شوي


تا آن زمان كه زاغ و زغن همنشين توست
تو بلبل اديب و سخنگو نمي شوي


وقتي كه ارتفاع قفس آسمان توست
هرگز در آسمان تو پرستو نمي شوي


القصه، شرط سبز بهاران شكفتن است
تا نشكفي بهاري و گلبو نمي شوي

نویسنده : سید هادی حسینی امین : ٢:۳۸ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٢ خرداد ،۱۳۸٦
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم

هر آنچه كه هستي، بهترينش باش

اگرنمي تواني بلوطي بر فراز تپه اي باشي
بوته اي در دامنه اي باش
ولي بهترين بوته اي باش كه در كناره راه مي رويد
اگر نمي تواني درخت باشي ،بوته باش

اگر نمي تواني بوته اي باشي، علف كوچكي باش
و چشم انداز كنار شاه راهي را شادمانه تر كن
اگر نمي تواني نهنگ باشي، فقط يك ماهي كوچك باش
ولي بازيگوش ترين ماهي درياچه!

همه ما را كه ناخدا نمي كنند، ملوان هم مي توان بود
در اين دنيا براي همه ما كاري هست
كارهاي بزرگ و كارهاي كمي كوچكتر
و آنچه كه وظيفه ماست ، چندان دور از دسترس نيست

اگرنمي تواني شاه راه باشي ، كوره راه باش
اگر نمي تواني خورشيد باشي، ستاره باش
با بردن و باختن اندازه ات نمي گيرند
هر آنچه كه هستي، بهترينش باش

نویسنده : سید هادی حسینی امین : ٥:۳٩ ‎ق.ظ ; جمعه ۱۸ خرداد ،۱۳۸٦
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم

اگر روزي بيفتم از دو چشمانت

در ان هنگام که دستان نسیمی سرد ز روی سنگ فرش یک خیابان می برد پوسیده برگی زرد در این اندیشه می مانم.......
اگر روزی بیفتم از دو چشمانت کدامین باد خواهد برد تن زرد و فروپاشیده ی من را؟؟؟... .

نویسنده : سید هادی حسینی امین : ۱٢:۱٩ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱٠ خرداد ،۱۳۸٦
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم